UDDELINGER

Kraks Fond kan i henhold til sine vedtægter
  • gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri,
  • yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang,
  • foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted, og
  • yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S (CVR-nr. 10629241) eller disses enker.
Herudover kan fondens indtægter anvendes af bestyrelsen til forskellige samfundsnyttige formål. Sådanne formål kan blandt andet omfatte kulturelle og forskningsmæssige aktiviteter.


Læs mere på fondens hjemmeside.
Kraks Fonds bestyrelse foretager uddelinger én gang årligt

Det er muligt at indsende ansøgninger til fonden hvert år i perioden fra og med den 1. februar til og med den 7. marts. Ansøgninger, der modtages uden for dette tidsrum kan ikke forventes behandlet.

Kraks Fond - Frederiksholms Kanal 30 - 1220 København K - T: +45 5357 1061 - M: uddeling@kraksfond.dk